Alimatha Team

Giuseppe D’Amato

Guiseppe D'Amato SSI Dive Professional

Enrico Talamona

TGI Maldives Alimatha team Enrico Talamona

Monica Talamona

TGI Maldives Alimatha team Monica Talamona

Raffaele Mattu

Raffaele Maatu

Andrea Paganessi

TGI Maldives Alimatha team Andrea Paganessi

Haalem Moosa

Moosa Haalem

Paolo Angileri

Paolo Angileri

Mohammad Alauddin

TGI Maldives Alimatha Team