Unser Team

Giuseppe D’Amato

Guiseppe D'Amato SSI Dive Professional

Enrico Talamona

TGI Maldives Alimatha team Enrico Talamona

Monica Talamona

TGI Maldives Alimatha team Monica Talamona

Andrea Paganessi

TGI Maldives Alimatha Team

Federico Piu

TGI Maldives Alimatha team Federico Piu

Luca Rossi

TGI Maldives Alimatha team Luca Rossi

Haalem Moosa

Moosa Haalem

Paolo Angileri

Paolo Angileri

Mohammad Alauddin

TGI Maldives Alimatha Team